MAC Batch Code

by
Każdy produkt MACa posiada tzw. batch code. Składa się on z 3 znaków, mówiących kolejno o numerze partii, miesiącu i roku powstania produktu. Kod ten znajduje się zawsze zarówno na kartoniku, jak i naklejce na opakowaniu.
Partia:
A – pierwsza partia
B – druga partia
C – trzecia partia
Miesiąc:
1 – styczeń
2 – luty
3 – marzec
4 – kwiecień
5 – maj
6 – czerwiec
7 – lipiec
8 – sierpień
9 – wrzesień
A – październik
B – listopad
C – grudzień
Rok:
1 – 2001
2 – 2002
3 – 2003
4 – 2004
5 – 2005
6 – 2006
7 – 2007
8 – 2008
9 – 2009
0 – 2010
1 – 2011
czyli np:

kod A59, oznacza, że produkt wyszedł w pierwszej partii, w maju 2009 r.
kod B78, oznacza, że produkt wyszedł w drugiej partii, w lipcu 2008 r.